Medbestemmelse
2021
Fagartikel

Medarbejderne leder butikken

Kunne du forestille dig en virksomhed uden ledere? En virksomhed hvor beslutninger og budget styres egenhændigt af de medarbejdere, der har den faglige indsigt og ”fingrene i maskinrummet”? Det er virkeligheden for flere medarbejdere i Danmark – allerede i dag.

Denne artikel indgår i rapporten "Medbestemmelse - frihed eller forbandelse". 

Af Ann-Christina Matzen, Virksomhedsleder JAC og Troels Riisbrich Underlien, Stifter og partner Vertica og Rasmus Kjeldahl, Direktør Børns vilkår.

 Definition på sociokrati

Sociokrati er et komplet systemdesign for gennemsigtig organisatorisk styring og struktur, hvor individer og led er organiseret i cirkler med indbyrdes forbindelser og dobbelthed.

Demokratitanken.dk


Organisationer i dag er mere komplekse end for 15 år siden, og det kalder på nye kompetencer og ledelsesstrukturer, hvor lederen ikke bliver ”flaskehals eller gatekeeper”. I nye typer af organisationer, der trækker på paradigmer som TEAL og sociokrati er beslutningskraften udliciteret til de specialister, der kan træffe de bedste beslutninger. Medarbejderne er integreret i ledelsesprocesser, hvor de får 100 procent ansvar i hele processen, sidder for bordenden og er medudviklere af nye løsninger.

Vi har talt med en række virksomheder, som på hver deres måde har droppet den klassiske forestilling om et hierarki med en leder i toppen af organisationen og en række medarbejdere på gulvet. De har splittet det kendte organisationsdiagram i atomer og arbejder med cirkler, kernegrupper, høringsgrupper, ledelsesløse strukturer og 100 procent medbestemmelse. Det er komplekse organisationer, offentlige såvel som private med en høj grad af selvledelse, hvor man tør at handle og træffe beslutninger. Det stiller nye store krav til medarbejderne, og de traditionelle ledere har fået nye roller.

 Definition på en TEAL-organisation

En Teal-organisation er en del af et voksende organisatorisk paradigme, hvor organisationen bliver betragtet som en organisme, der hele tiden tilpasser sig forandringer. Organisationen arbejder helhedsbaseret og sætter med-
arbejderen i stand til at bringe sit potentiale i spil både fagligt og personligt uden direkte ledelse, som vi ser i en klassisk hierarkisk ledelsesstruktur. 

Med inspiration fra Fremtidens Organisation af Frederic Laloux 2017