Analyse
DA
2018
Publikation

ANALYSE: MUS – En undersøgelse af danskernes holdning til medarbejderudviklingssamtalen

Langt de fleste arbejdspladser holder MU-samtaler, men det halter med dens værdi og fokus på systematisk opfølgning. Det viser en undersøgelse fra efteråret 2018, som Krifa har fået foretaget blandt et repræsentativt udsnit af danskere i beskæftigelse. Du kan læse undersøgelsens hovedpointer her.

MUS – en undersøgelse af danskernes holdning til medarbejderudviklingssamtalen

Er MU-samtalerne spild af tid? Skal de droppes helt og erstattes af noget andet? Eller er der et uudnyttet potentiale, som danske ledere og virksomheder overser? Vores undersøgelse afdækker medarbejdernes holdning til den samtale, de fleste med jævne mellemrum bliver indkaldt til på deres arbejdsplads.

[Download analysen: Wilke-undersøgelse]

Har du selv siddet til en MU-samtale og tænkt, at den tid kunne være brugt bedre? Så er du ikke alene. 29 procent af de danske lønmodtagere mener nemlig, at MU-samtaler er et rent tidsspilde.

Hvis MU-samtalerne skal fungere, så kræver det opfølgning og meget gerne løbende opfølgning. Undersøgelsen dokumenterer dog bare, at det ikke altid er det, der sker, når ledere rundt omkring i landet tager deres årlige MUS-runde.